top of page
Swivel logo typography@2x.png
360 tm@2x.png

ระบบวิเคราะห์ 360

360 คือพอร์ทัลสำหรับการทำงานร่วมกันที่ให้ทั้งความชัดเจนและโปร่งใส

SWIVEL 360™ จะทำให้คู่ค้าจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาจริง (real-time) และใช้ SKU รหัสสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบตราส่งสินค้า เลขคอนเทนเนอร์ หรือข้อมูลลูกค้าในการตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าได้

พอร์ทัลการจองออนไลน์สำหรับลูกค้า

 • เป็นกลาง - เชิญผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เข้าระบบได้พร้อมกันหลายคน

 • ติดตามสถานะการขนส่ง

 • บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ - มีการแจ้งเตือนในทุกขั้นตอนการขนส่ง

 • ระบบประเมินศักยภาพเวนเดอร์ - ระบุค่าบริการ ระยะเวลาในการรอคอยสินค้า และระยะเวลาก่อนสินค้าออกจากท่าเรือต้นทางในการขนส่ง (Shipping Window)  

 • ปรับใช้ในโรงงานได้ง่ายดาย

 • มีการเก็บเอกสารในระบบส่วนกลาง

MockUp.png
360_Smart_Efficient%0DWorkflows @2x.png

ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

 • ลดภาระในการป้อนข้อมูล

 • หลีกเลี่ยงข้อมูลการขนส่งซ้ำซ้อน

 • มีเครื่องมือจัดการงาน

 • สื่อสารและยืนยันข้อมูลผ่านอีเมล

 • อัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าอัตโนมัติผ่าน EDI

Online Customer Portal@2x.png

พอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้า

 • รวมการทำงานของทุกฝ่าย ทั้งโรงงาน ตัวแทนจัดการขนส่งสินค้า บริษัทรถหัวลาก และตัวแทนออกของไว้บนแพลตฟอร์มเดียว

 • พอร์ทัลบริการตนเองด้านการจัดการคำสั่งซื้อและจองเรือเพื่อการขนส่ง

 • การแบ่งปันเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อความ

 • อัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ excel ได้

360 Analytical Data%0DReports@2x.png

การรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

 • จัดการและตั้งค่าแดชบอร์ดได้อย่างอิสระ

 • แสดงผลเป็นกราฟวงกลม กราฟเส้น และตาราง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านข้อมูล

 • มีฟังก์ชั่นแบ่งปันแดชบอร์ดเพื่อให้คุณแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ลูกค้าและตัวแทน

 • เชื่อมต่อชุดซอฟต์แวร์ของ SWIVEL ตามค่าตั้งต้น

 • เชื่อมต่อ API กับแอปพลิเคชั่นของบริษัทบุคคลที่ 3

Data_Safety_Plus_Security @2x.png

ความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์

 • รหัสเข้าสู่ระบบที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยเพื่อเข้าฐานข้อมูลบน AWS

 • ผู้ใช้ ลูกค้า หรือคู่ค้าอื่น ๆ สามารถกำหนดระดับความปลอดภัยได้

 • สำรองข้อมูลบน AWS ทุกวัน

BUSINESS SCOPE@2x.png

ขอบเขตธุรกิจ

Swivel 360

Swivel logo typography@2x.png
SVIVEL 360_H.png

การจัดการซัพพลายเชน

ผู้ส่งสินค้า  I  บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ  I  ลูกค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ยื่นคำสั่งซื้อออนไลน์
ไม่

ยื่น ERP FM3000 แจ้งผู้ส่งสินค้า
+ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ

ใช่
สร้างใบสั่งซื้อใหม่

POM / 360

ไม่
ใช่
ยื่นคำสั่งซื้อออนไลน์

ยื่น ERP FM3000 แจ้งผู้ส่งสินค้า + บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ

ยืนยันคำสั่งซื้อ
ใช่
การจองเรือเพื่อการขนส่ง

สินค้าพร้อม
แจ้งเตือนผู้ส่งสินค้า + บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ผ่าน POM

การขนส่งแบบ LCL / FCL แจ้งเตือนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศและลูกค้า ผ่าน ERP

โหลดสินค้าขึ้นเรือขนส่ง

การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าออกจากท่า ใบตราส่งสินค้า (ทางอากาศ/ทะเล) โดยบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ แจ้งเตือนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศผ่าน ERP

ตารางการขนส่งสินค้า

การออกใบสั่งสินค้าที่จะขนส่ง
แจ้งเตือนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศและลูกค้า ผ่าน ERP

โกดังบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รับสินค้าเข้าโกดัง แจ้งเตือนผู้ส่งสินค้าและลูกค้า ผ่าน ERP + WMS

การขนส่งภายในพื้นที่

ใบปล่อย/ส่งสินค้า แจ้งเตือนผู้ส่งสินค้าและลูกค้า ผ่าน ERP + TMS

การขนส่งเสร็จสมบูรณ์

รับสินค้าและเซ็นยืนยัน 360 FM3000 อัปเดต ข้อมูลให้ผู้ส่งสินค้าผ่าน POM + ERP

bottom of page