กลยุทธ์การจัดเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า

Swivel CRM ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้บริษัทโลจิสติกส์ช่วยดูแลการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าในการวางแผนการขาย

เครื่องมือขาย

 • สร้างใบเสนอราคาขายด้วยระบบภาษีขาเข้าในโปรแกรม CRM

 • ค้นหาข้อมูลภาษีศุลกากรด้วยท่าปลายทาง (POD) และท่าต้นทาง (POL)

 • คัดลอกใบเสนอราคาขายที่มีอยู่เดิมและสร้างใบเสนอราคาขายใหม่

 • ดาวน์โหลดกิจกรรมการขายเป็นไฟล์ excel

 • ดาวน์โหลดค่าบริการเรือขนส่งสินค้าเป็นไฟล์ excel

โอกาสในการขาย

 • แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับทำงานทางไกล

 • CRM บนคลาวด์แสดงรายงานการวิเคราะห์

 • แพลนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับปฏิทินองค์กร

 • บันทึกจำนวนใบเสนอราคาขายต่อความต้องการซื้อของลูกค้า

ขั้นตอนการสร้าง
ใบเสนอราคาขาย

 • สร้างอีเมลใบเสนอราคาให้ลูกค้าอนุมัติได้โดยตรง

 • เมื่อลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา

 • ดำเนินการจองในระบบ CRM และซิงก์ข้อมูลเข้า ERP

 • CRM บันทึกใบเสนอราคาที่โดนปฏิเสธในระบบ

หน้าต่างแดชบอร์ด

 • กำหนดงบประมาณของฝ่ายขายและยอดขาย

 • บันทึกบทสนทนากับลูกค้าทุกวัน

 • แสดงจำนวนใบเสนอราคาพร้อมหมายเลขอ้างอิง

 • การส่งอีเมลแคมเปญหาผู้รับจำนวนมาก

 • การประเมินยอดขายและการประมาณงบการเงิน

 • บันทึกจำนวนลูกค้าและความคืบหน้าในการทำงานกับลูกค้า

Swivel Logo@2x.png
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Copyright © 2020 SWIVEL Software