top of page
Swivel logo typography@2x.png
SWIVEL ERP@2x.png

ระบบจัดการทรัพยากรองค์กร

SWIVEL Software ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อและเพิ่มรายได้ / กำไร โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้บริษัท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาต่าง ๆ ของบริษัทโลจิสติกส์สากลสามารถปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์ม ERP เดียวกันเพื่อขจัดความผิดพลาดและมีเวลาให้บริการลูกค้ามากขึ้น แพ็กเกจภาษาและเอกสารของเราเป็นระบบการทำงานแบบสากลที่ใช้งานในภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่นได้

ERP EDI%0DConnectivity@2x.png

ระบบ ERP
สำหรับองค์กร

 • แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เชื่อมต่อสำนักงานทุกสาขา

 • รวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าและข้อมูลทางการเงิน

 • เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะทางการเงิน

 • การเชื่อมต่อ EDI / API สำหรับจองเรือขนส่งสินค้าและขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร

 • ความช่วยเหลือด้านภาษีของประเทศนั้น ๆ หรือการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์บัญชี

 • การจัดการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดการตัวแทน

 • รองรับหลากหลายภาษาและสกุลเงิน

ERP AIR & LAND & SEA%0DSHIPMENTS@2x.png

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ERP INBOUND%0D& OUTBOUND@2x.png

โลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก

ERP REGULAR & CONSOLIDATED%0DMULTIMODAL@

ความเป็นสากล การรวมทำงานของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

EDI ERP@2x.png
ERP_Smart_Efficient%0DWorkflows @2x.png

ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

 • ลดภาระในการป้อนข้อมูล
 • หลีกเลี่ยงข้อมูลการขนส่งซ้ำซ้อน
 • มีเครื่องมือจัดการงาน
 • สื่อสารและยืนยันข้อมูลผ่านอีเมล
 • อัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าอัตโนมัติผ่าน EDI
ERP_Smart_Efficient%0DWorkflows _1@2x.pn

การเชื่อมต่อกับ EDI

 • EDI ข้อมูลการขนส่งระหว่างสำนักงาน

 • ลิงก์สำหรับคู่ค้าเพื่อเชื่อมต่อกับตัวแทนรับของที่ปลายทางด้วยการจับคู่ข้อมูล (data mapping) แบบบิวต์อิน

 • รองรับ AMS, ACI, ENS, JP24, EAWB และมาตรฐาน EDI อุตสาหกรรม

ERP Analytical Data%0DReports@2x.png

การรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ดำเนินการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นรายงานสรุปข้อมูลผลลัพธ์ของทุกสาขาและงบการเงินที่อิงน้ำหนักเป็นตันและรายได้

 • สรุปข้อมูลโดยจัดอันดับรายงานตามข้อมูลตัวแทน บริษัทขนส่ง การจองเรือ สินค้า และรายงานอื่น ๆ ที่จำเป็นในระบบ

 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า CRM ตามสมรรถนะและการประเมินฝ่ายขาย

ERP_Data_Safety_Plus_Security @2x.png

ความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์

 • แอปพลิเคชั่นบนคลาวด์เข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและทำงานจากที่ใดก็ได้

 • รหัสเข้าสู่ระบบที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยเพื่อเข้าฐานข้อมูลบน AWS

 • ผู้ใช้ ลูกค้า หรือคู่ค้าอื่น ๆ จะเป็นผู้กำหนดระดับความปลอดภัย

 • สำรองข้อมูลบน AWS ทุกวัน

ERP Customer Support Team@2x.png

ทีมช่วยเหลือลูกค้า

 • ทีมช่วยเหลือด้านไอทีพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างฉับไวและราบรื่นก่อนจะเปิดใช้งานระบบ

 • ทีมช่วยเหลือจะช่วยตั้งค่าและจัดเตรียมระบบให้เหมาะสมต่อออฟฟิศหรือสาขาขององค์กรคุณในหลากหลายประเทศ

 • จัดตารางฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ได้ทั้งที่บริษัทคุณ ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

 • จัดการปัญหาด้านเทคนิคด้วยระบบ ticket

BUSINESS SCOPE@2x.png

ขอบเขตธุรกิจ

Swivel ERP

Swivel logo typography@2x.png
SWIVEL ERP@2x.png

การจัดการซัพพลายเชน

ผู้ส่งสินค้า  I  บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ  I โกดัง I  ลูกค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โรงงาน l ผู้ค้า

ยื่น EPR (POM/WMS)

ส่งใบสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ

โดยอ้อม
3PL l 4PL l บริษัทรถหัวลาก

รับสินค้า

อัปเดต POM/TMS

ทางตรง
โกดัง

รับสินค้า / จัดเก็บสินค้า /

หยิบและบรรจุหีบห่อ / ตรวจปล่อย

อัปเดต TMS / WMS

สถานีขนส่ง

ทางอากาศ / ทางทะเล

ตรวจสอบและนำสินค้าขึ้นยานพาหนะ

อัปเดต TMS

ตัวแทนออกของ

พิธีการศุลกากรขาเข้า

อัปเดต TMS

บริษัทขนส่ง

ทางอากาศ / ทางทะเล

ออกจากท่าขนส่งไปยังท่านำเข้า

อัปเดต TMS

ทางตรง
รถหัวลาก

ไปยังโกดัง

ส่งตรงไปยังลูกค้า

อัปเดต TMS

โดยอ้อม
โกดัง

รับสินค้า / จัดเก็บสินค้า / ทำบัญชีสินค้าคงคลัง

หยิบและบรรจุหีบห่อ / ตรวจปล่อย

อัปเดต TMS / WMS

ลูกค้า

รับสินค้าและเซ็นยืนยัน

อัปเดต POM + TMS + WMS

แจ้งเตือนผู้ส่งสินค้า

บริษัทขนส่ง

ใบปล่อย/ส่งสินค้า

อัปเดต TMS

แจ้งเตือนลูกค้า

bottom of page