ระบบการจัดการ

คลังสินค้า

SWIVEL WMS ระบบเว็บไซต์ผ่านคลาวด์ที่ช่วยควบคุม บริหารและจัดการการดำเนินงานรายวันเพื่อให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับสินค้าคงคลัง ตลอดจนจัดเก็บสินค้าถูกต้องและแม่นยำ ทั้งช่วยกระตุ้นยอดขนส่ง ยอดหยิบสินค้า และยอดการเติมเต็มสินค้าคงคลัง

ระบบของเราอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังให้ช่องทางการขายในหลากหลายพื้นที่ ช่วยให้บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริษัทให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ (3PL) จัดการสินค้าของลูกค้าได้ทั้งภูมิภาค นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเรายังมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจและเพิ่มฐานลูกค้าในหลาย ๆ ช่องทาง

ฟีเจอร์ในการบริหารจัดการ

 • ดูจำนวนสินค้าคงคลังในโกดังและสถานีบรรจุและส่งมอบสินค้าต้นทางได้ตามเวลาจริงจากทั่วโลก

 • การเชื่อมต่อระบบผ่านการอัปโหลด EDI, API และ Excel

 • รองรับการติดตั้งระบบ EDI

ฟีเจอร์หลัก

 • จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า

 • การเปลี่ยนถ่ายสินค้าเข้าคลัง

 • บาร์โค้ด / คิวอาร์โค้ด

 • รองรับหลากหลายภาษา

 • การจัดหมวดสินค้า

 • ระบบสร้างรายงาน

การดูแลระบบ

ระบบของเราติดตั้งง่าย เพียงใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบบาร์โค้ด RFID กับแอปพลิเคชั่นของเราบนมือถือ ก็สามารถดูกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลังโดยรวมได้ ข้อมูลการวิเคราะห์ KPI ที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้
ผู้ใช้สร้างหมวดหมู่แก่สินค้าคงคลังประเภทสินค้าสำเร็จรูปและบันทึกความคืบหน้าของวัตถุดิบได้

วางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง

วิธีหลัก ๆ 3 วิธีที่เรากำหนดค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลัง (การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง) ซึ่งมีผลโดยตรงต่องบการเงินคือ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) LIFO เข้าหลังออกก่อน และวิธีถัวเฉลี่ย

การจัดการสินค้าคงคลัง

ระบบของเราสามารถติดตามสินค้าตามลักษณะ สี และขนาด ทั้งคอยตรวจสอบปริมาณสินค้าในสต็อกด้วยระบบติดตามปริมาณสินค้าตามเวลาจริง เพื่อให้วางแผนสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพิ่มเติมเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตธุรกิจ

Swivel WMS

การจัดการโกดัง

ลูกค้า I โกดัง I รถบรรทุกขาเข้า+ขาออก

สินค้าเข้าประเทศ

อัปเดต POM/WMS

แจ้งเตือนบริษัทรถหัวลาก / โกดัง

การจัดการ

และติดตามสินค้า

ตามเวลาจริง

WMS

สถานะสต็อก SKU

สถานะ KPI ด้านการปฏิบัติงาน

สถานะกำไรและขาดทุน

สินค้ามาถึงท่า
ตรวจสอบ รับ และโหลดสินค้าขึ้นรถ อัปเดต TMS/WMS
แจ้งเตือนโกดัง

ดำเนินการ

ตรวจสอบและสแกน

SKU / PC / ลังสินค้า / ชั่งน้ำหนัก อัปเดต WMS

แจ้งเตือนลูกค้า

เก็บสินค้าเข้าที่

ทำรายการโอนสินค้าเข้า / ออก

เปลี่ยนตำแหน่งสินค้า / บันทึกสต็อกสินค้า

อัปเดต WMS

แจ้งเตือนลูกค้า

เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง / นับสินค้า เป็นรอบ / นับสต็อก

อัปเดต WMS

แจ้งเตือนลูกค้า

ใบส่งสินค้า / รายการบรรจุสินค้า อัปเดต TMS/WMS แจ้งเตือนลูกค้า

รับสินค้าและเซ็นยืนยัน อัปเดต POM + TMS + WMS แจ้งเตือนลูกค้า

Swivel Logo@2x.png
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Copyright © 2020 SWIVEL Software